Filozofie  –  „Udržitelnost ve všech životních situacích!“

Od vstupu do EU roku 1995 zanikne v Rakousku každoročně více než 5 tisíc selských hospodářství. Razantní strukturální změny v zemědělství pod heslem „růst, nebo pád" působily mimořádně likvidačně na soukromé zemědělství. Jestliže v roce 1995 bylo v Rakousku ještě 280 000 zemědělských provozů, dnes je v důsledku globalizace a strukturálního vyrovnávání registrováno pouhých 170 000 rodinných farem.

 Image

Jen málokdo si v těchto časech nevalných příjmů v zemědělství troufne založit nové hospodářství. – Patříme k těmto odvážlivcům, protože jsme přesvědčeni, že naše země právě a především dnes, v době industrializovaného zemědělství usilujícího o maximalizaci zisku, potřebuje každé funkční venkovské hospodářství – nejen pro to, aby dodávalo potraviny z přírody, ale ještě více pro zachování obyvatelné, otevřené kulturní krajiny budoucím generacím.

Naše heslo pro budoucnost:

„Věrnost starému a dobrému –

radost a užitek z nového a silného!“

 
Urlaub am Bauernhof