Poloha a okolí

Náš statek se nachází na klidné samotě ve výšce 817 m.n.m. ve vsi Oberweng u obce Spital am Pyhrn v rekreační oblasti Pyhrn-Eisenwurzen. Z naší usedlosti, ležící na terase při úpatí hory Großer Pyhrgas (2244 m.n.m.), se otevírá půvabný výhled na „pyhrnský dóm“, bývalý klášter ležící v údolí obklopeném pohořími Haller Mauern, Totes Gebirge a Sengsenggebirge v Národním parku Vápencové Alpy (Kalkalpen).  Selský dvůr se rozkládá ve strmém svahu a je obklopen loukami, pastvinami a lesy. Ze silnice vedoucí vzhůru k Oberwengu je dobře dostupný zhruba 700 metrů dlouhou asfaltovo-betonovou příjezdovou cestou. Centrum obce Spital am Pyhrn je vzdáleno necelých 2,5 km. Zhruba 5 km vzdálený nájezd na dálnici A9 (tzv. Pyhrn Autobahn) a blízký páteřní železniční spoj (Linz – Selzthal – Graz) zajišťují výbornou dostupnost. 

Image

Díky své výjimečné poloze na klidném místě uprostřed majestátních vrcholů Pyhrgas, Bosruck a Warscheneck (2388 m.n.m) je naše usedlost ideální pro ty, kdo hledají odpočinutí od každodenního shonu a starostí. Přímo od domu můžete vyrazit na příjemnou procházku po překrásných okolních horských pastvinách a usedlostech, ale můžete i zdolat dvoutisícovku! Po návratu se pak můžete pokochat u našeho zurčícího lesního vodopádu, odpočinout si u malého rybníčku nebo u našeho rázovitého sroubku. Přejeme si, abyste u nás dokázali „pocítit volnost a načerpat životní radost“.

  

ŽIvobytí na statku

Naše usedlost „Thurnergut“ se rozkládá na ploše 14 hektarů. Z toho zhruba 9 hektarů připadá na zemědělsky využívané louky a pastviny a 5 hektarů na lesy, z nichž získáváme palivo a užitkové dříví. Vzhledem k povaze krajiny a charakteru půdy se snažíme o zachování a využívání luk a pastvin. Asi 5 hektarů lučních ploch je dostupných pro zemědělské stroje a slouží jako zdroj sena, další zhruba 4 hektary vzhledem k umístění ve strmém svahu využíváme od května do října jako pastviny pro ovce, kozy, hovězí dobytek a koně.

Image 

Náš statek je v rakouském Katastru horských usedlostí (BKH) řazen do 3. zóny obtížnosti. Před několika desetiletími se ovce a kozy z našeho statku pásly na odlehlé vysokohorské pastvině Thurner-Hochalm mezi horami Kleiner a Großer Pyhrgas, hovězí dobytek se pásl na Thurner-Reith. Dnes vyháníme dobytek na půvabnou horskou louku Arlingalm, ležící ve výšce 1400 m.n.m. na zemské hranici Horního Rakouska a Štýrska.

  

Naše kronika

Hospodaříme v kraji, který lidé obývali odedávna. Naši usedlost „Thurnergut“ jsme získali roku 2008. První dochovaná zmínka o našem statku pochází z roku 1325, kdy se objevuje v soupise desátků kremsmünsterského opatství pod jménem „Geyslitzthurn“; tehdy k němu náleželo přibližně 12,22 hektarů (21,25 „jochů“, tj. „jařem“) zemědělské půdy. Roku 1492 nacházíme ve třetím desátkovém registru urbáře (tj. pozemkové knihy) pod číslem 48 záznam „Plötschlovi z Geislitzthurnu: 2 měřice obilí, 2 ovce … 80 vajec, selská daň 67 denárů. Každoročně dluží vykonat 8 dní roboty: 2 dny sečení, 2 dny rubání dříví, 1 den při žních, 1 den hrabání a svážení na lukách 1 den svážení ovsa, 1 den dalších prací.“ Na den svatého Michaela, tj. 29. září, pak museli poddaní rolníci každoročně dosažené výnosy z úrody dodat benediktinskému klášteru ve Spitalu, kterému patřila půda až do jeho zrušení (sekularizace) roku 1806 za císaře Josefa I. V revolučním roce 1848 došlo konečně k osvobození rolníků, zrušení poddanství a odstranění šlechtického a církevního vlastnictví půdy. Sedlák se tak stal z vazala neomezeným pánem nad svou půdou a majetkem, nemusel již nadále robotovat na panském a odvádět desátky. Namísto toho se dnes platí daně z pozemku, resp. z produktivních ploch, jako jsou pole, louky, pastviny a lesy, které se odvádějí státu.

Image 

Roku 1774 obdržel náš selský dvůr z nařízení úřadů císařovny Marie Terezie popisné číslo „Oberweng 1“, kterým se honosil až do roku 2009 (nyní č. 26). V jednom majetkovém záznamu zemského soudu ve Spitalu am Pyhrn z počátku 19. století je statek označen doslova jako „Geislitzthurn, obecně Thurner v Oberwengu“. V nových katastrálních záznamech se pak ve 20. století prvně objevuje jeho dnes používané jméno „Thurnergut“. Dům byl postaven z kamene a jílu asi před 250 lety, dodnes se dochovala původní spíž. Naše historicky významné stavení v Oberwengu stojí na místě, které má za sebou téměř tisíciletou kulturní historii.

 
Urlaub am Bauernhof